Контакт


Местонахождение компании

CEGA Sp. z o.o.
ul. Frezerów 9 D
20-209 Lublin
email: cega@cega.pl

KRS: 0000281422

VI Wydział Gospodarczy KRS
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU
NIP: 527-254-30-71
REGON: 140990847
Основной капитал: 2 509 000,00 PLN

Контакт

captcha