Mufy elektrooporowe płytowe otwarte MEP

Podstawą mufy MEP jest płyta polietylenowa o precyzyjnie dobranych wymiarach dopasowanych do średnicy rury płaszczowej. Mufy elektrooporowe otwarte należy nakładać na rurociąg preizolowany po połączeniu rur stalowych za pomocą spawania.
Dlatego też, doskonale nadają się one do stosowania jako mufy naprawcze. Mufa MEP ma zastosowanie na wszystkie warunki gruntowe również zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi. Zaleca się stosowanie przy wysokim poziomie wód gruntowych, dużej ilości cykli przemieszczeń osiowych, zakwaszonych glebach, wysypiskach etc. Mufy elektrooporowe można stosować tam, gdzie stały poziom wody gruntowej jest 0,5m powyżej rur preizolowanych.

Uwaga: należy stosować próbę szczelności połączenia przed zalaniem pianką PUR.

Komplet mufy MEP zawiera:
- płytę z elementem grzejnym stanowiącą mufę naprawczą.

Ponadto należy przewidzieć:
- korki odpowietrzające – 2szt.
- korki wtapiane – 2szt.

Mufy MEP Karta katalogowa