Mufy MTO1 z mastikiem i opaskami

MTO1

Mufa MTO1 jest złączem z podwójnym uszczelnieniem.

Ma zastosowanie na wszystkie warunki gruntowe oprócz zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi. Mufę MTO1 należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania. Obydwa końce mufy oraz opaski termokurczliwe obkurcza się za pomocą łagodnego płomienia palnika gazowego.

Komplet mufy MTO1 zawiera: - niesieciowaną termokurczliwą osłonę złącza z mastikiem - opaski termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korki odpowietrzające, korki wtapiane

Karta katalogowa: Mufa MTO1