End-cap (kołpak termokurczliwy) ECS1

End-capy (kołpaki termokurczliwe) zarówno pojedyncze (ECS1)  jak i podwójne (ECD1).
Standardowe rozmiary End-capów pojedynczych to 90mm do 630mm (średnica płaszcza HDPE), a podwójnych - od90mm do 630mm (w różnych konfiguracjach wyjść rur przewodowych).

p42-1

p42-2 p42-3

Karta katalogowa End-cap pojedynczy ECS1;  End-cap podwójny ECD1