Koszulki izolacyjne

Koszulki izolacyjne stosowane są do izolacji drutów na zakończeniach rurociągów, kompensatorach E, odgałęzieniach, itp. Druty w koszulkach izolacyjnych muszą znajdować się w odległości min. 15mm od powierzchni rury stalowej.