Firma

 

HALA-CEGARoll-up-CEGA

CEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 2007 roku i jest jednym z dwóch polskich producentów muf termokurczliwych wykonywanych z polietylenu dużej gęstości (HDPE - high density polyethylene), sieciowanych radiacyjnie.

Na swoje innowacyjne wyroby uzyskała ochronę patentową, na podstawie decyzji Nr. 220249, wydanej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka posiada bardzo nowoczesny zakład produkcyjny zlokalizowany w Lublinie obsługujący klientów na terenie Polski zachodniej. Odpowiadając na potrzeby rynku CEGA tworzy nową jakość produktów i powoduje dalszy ich rozwój wykorzystując zaawansowane technologie oraz innowacyjne rozwiązania.

Realizowane długoterminowe programy inwestycyjne stanowią kolejne etapy ekspansji firmy i są krokiem w kierunku strategicznego rozszerzenia potencjału tkwiącego w dotychczasowej działalności, poprzez wykorzystanie posiadanej marki produktów oraz know-how w sieciowaniu i konfekcjonowaniu wyrobów.

CEGA obsługuje rynki: krajowy i zagraniczne, a jej produkty dystrybuowane są do kilkunastu krajów w Europie.