Portfolio Category: Casings and reductions

Mufy MTO1 z mastikiem i opaskami

Mufa MTO1 jest złączem z podwójnym uszczelnieniem i ma zastosowanie na wszystkie warunki gruntowe oprócz zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi. (more…)
Read more