Kontakt


Siedziba firmy

CEGA Sp. z o.o.
ul. Frezerów 9 D
20-209 Lublin
email: cega@cega.pl
tel/fax: +48 81 465 22 72

KRS: 0000281422

VI Wydział Gospodarczy KRS
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU
NIP: 527-254-30-71
REGON: 140990847
Kapitał zakł.: 2 509 000,00 PLN

Kontakt

captcha