Mufy elektrooporowe zamknięte MEZ

Mufy elektrooporowe zamknięte MEZ (obkurczane przed zgrzewaniem)

Mufę MEZ należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania. Obydwa końce mufy obkurcza się za pomocą łagodnego płomienia palnika gazowego po uprzednim zamocowaniu na płaszczu grzejników. Mufa MEZ ma zastosowanie na wszystkie warunki gruntowe również zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi. Zaleca się stosowanie przy wysokim poziomie wód gruntowych, dużej ilości cykli przemieszczeń osiowych, zakwaszonych glebach, wysypiskach etc.
Mufy elektrooporowe można stosować tam, gdzie stały poziom wody gruntowej jest 0,5m powyżej rur preizolowanych.
Uwaga: należy stosować próbę szczelności połączenia przed zalaniem pianką PUR.
Komplet mufy MEZ zawiera:
- osłonę złącza termokurczliwego niesieciowaną MT
- elementy grzejne – 2szt.
- korki odpowietrzające – 2szt.
- korki wtapiane – 2szt.
Akcesoria dodatkowe: podczas montażu muf należy stosować komponenty pianki poliuretanowej (PUR). Przy zamówieniu należy podać informację, czy mufy mają być dostarczone wraz z pianką PUR

Mufa MEZ Karta katalogowa

2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key