Mufy MTO1 z mastikiem i opaskami

MTO1

Mufa MTO1 jest złączem z podwójnym uszczelnieniem i ma zastosowanie na wszystkie warunki gruntowe oprócz zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi.

Mufę MTO1 należy nałożyć na rurociąg preizolowany przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania. Obydwa końce mufy oraz opaski termokurczliwe obkurcza się za pomocą łagodnego płomienia palnika gazowego.

Komplet mufy MTO1 zawiera: - niesieciowaną termokurczliwą osłonę złącza z mastikiem - opaski termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z mastikiem, korki odpowietrzające, korki wtapiane

2018 Windows 10 Professional 64 Bit Product Key Torrent Microsoft Office 2016 Professional Plus Product Key Free Download windows 10 pro professional product key windows 7 64 bit ultimate product key microsoft office 365 2016 professional plus product key windows 7 ultimate x64 product key microsoft office professional plus 2016 en us product key Free Windows 10 Professional Product Key Generator windows 10 professional product key 64 bit Upgrade To Windows 10 Professional With Product Key Windows Product Key