Prawidłowe ogrzewanie end-capa podczas obkurczania