Aktualności

 

PROJEKT 3.7

Informujemy, że CEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt, którego celem jest wprowadzenie do oferty dwóch innowacyjnych produktów tj.: rur trudnopalnych (bezhalogenowych) i antystatycznych oraz opasek i taśm termokurczliwych PE sieciowanych radiacyjnie z uszczelnieniem butylowym. Nowe produkty wprowadzone zostaną jako efekt wdrożenia wyników własnych prac badawczo rozwojowych i nabycia opatentowanych wyników prac B+R dot. jednego z elementów linii technologicznej od Politechniki Lubelskiej. Realizacja projektu doprowadzi do dywersyfikacji i intensyfikacji działalności produkcyjnej Wnioskodawcy a w konsekwencji do wzmocnienia konkurencyjności Spółki Cega Sp. z o.o. na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu wynosi 4 926 150,00 PLN, w tym udział Funduszy Europejskich: 1 999 799,36 PLN.

PROJEKT 4.2

Informujemy, że Cega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt polegający na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 471,68 kW pozwalającej na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Celem projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Cega Sp. z o.o. Wartość projektu wynosi 1 717 730, 22 PLN, w tym udział Funduszy Europejskich: 785 897,24 PLN.

 

 

Z przyjemnością prezentujemy Państwu najnowszy katalog firmy CEGA.

 

CEGA_okladka-ang

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że:

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 28.01.2015 (Sygn. akt: VI ACa 351/14) oddalił apelację Radpol S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2013r.

Niniejszy wyrok w kolejnej instancji potwierdza wcześniejsze postanowienia:

- wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy z dnia 16 grudnia 2013r. (Sygn. akt: XX GC 257/11), oddalający powództwo Radpol S.A. w sprawie o zakazanie naruszeń prawa z patentu na wynalazek oraz oddalający wniosek Radpol S.A. o zobowiązaniu CEGA Sp. z o.o. do udzielenia jakichkolwiek dalszych informacji odnośnie transakcji dotyczących muf MTX.

- postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział VI Cywilny z dnia 30 czerwca 2011r. (Sygn. akt VI Acz 774lll), na podstawie którego zostało uchylone postanowienie Sądu Okręgowego (Sygn. akt: XX GCo 46lII) o zabezpieczenie roszczenia i zaniechanie naruszeń patentu.

W związku z powyższym, w nawiązaniu do rozpowszechnianych przez Radpol S.A. informacji o naruszeniu przez CEGA Sp. z o.o. praw wynikających z patentu 205918, a w szczególności pism rozsyłanych w lutym 2012 i później do firm skupionych wokół branży ciepłowniczej, niniejszym chcielibyśmy poinformować, że stanowisko firmy Radpol S.A. jakoby produkty w postaci muf MTX, oferowane przez CEGA Sp. z o.o. naruszały prawa wynikające z patentu 205918 jest nieprawdziwe.

Firma CEGA Sp. z o.o. dziękuje jednocześnie wszystkim kontrahentom, od których przez cały czas trwania zamkniętego właśnie sporu płynęły do nas sygnały poparcia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z naszym działem handlowym.